Årsmøte og nytt styre!

Frogn MDG avholdt sitt årsmøte på Dal skole tirsdag 28. februar. Før selve årsmøtet kom Grete Antona Nilsen fra Ås MDG for å snakke om borgerlønn. Det ble et godt møte med gode samtaler om både borgerlønn, grønn politikk og Frogn MDGs aktiviteter. Mer informasjon om vårt arbeid finner du i kommunestyregruppas årsmelding for 2016 eller gjennom å ta en titt på sakene hvor vi har fått pressedekning.

18. mars, 2017

Dialog om Borgerlønn

Grete Antone Nilsen var med på å stifte organisasjonen Borgerlønn BIEN Norge i 2012 og var et aktivt medlem der fram til 2015. I dag er hun aktiv i MDG og en pådriver i partiets interne diskusjoner om temaet borgerlønn.

Borgerlønn er ikke en ny tanke men har blitt aktualisert blant annet på grunn endringer i arbeidslivet som følge av økt automatisering, samt at Finland nå er i gang med å utprøve det på et tilfeldig utvalg innbyggere. Grete fortalte om tankene bak borgerlønn, tidligere forsøk og hvilken rolle en slik ordning kan spille i fremtidens velferdssamfunn. Hun tok også opp hvordan ordningen passer inn i de ulike politiske ideologiene og hva dette har å si for den tradisjonelle arbeidslinja og organiseringen av dagens arbeidsmarked.

Sist, men ikke minst viktig for de fremmøtte, tok hun opp hvilken rolle borgerlønn kan spille, eller etter hennes mening bør spille, i grønn politikk. Hun la frem gode argumenter for at spørsmålet om borgerlønn bør utredes grundig og det ble god dialog om både utfordringer og muligheter.

Årsmøte

Ordinært årsmøtet for Frogn MDG ble deretter avholdt. Våre to faste kommunestyrerepresentanter fikk sterk ros for den innsats de har gjort i formannskap, i hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker og i kommunestyret i perioden fra kommunevalget og frem til i dag. De har fremmet mange gode saker og har også fått gjennomslag for enkelte av dem. Men flere forslag faller dessverre for et lite flertall hvor fremforalt Høyre, Frp og Pensjonistpartiet stemmer ned våre forslag.

Nå er vi inne i et valgår, og Frogn MDG vil delta aktivt for å få Rasmus Hansson gjenvalgt til Stortinget ved høstens stortingsvalg.

Nytt styre

Leder: Linda Byström (gjenvalg)
Nestleder/sekretær: Ranja Marianne Bendixen (gjenvalg)
Kasserer: Svend O. Aagedal (gjenvalg)
Styremedlem: Inger-Johanne Marheim (gjenvalg)
Styremedlem: PerEskelund (ny)

Vara: Kari Elliott (ny)
Vara: Sander Ravndal (ny)
Vara: Geir Svoren (ny)

Vi gleder oss til et nytt spennende (valg)år!