Frogn trenger et klimafond!

En rekke kommuner som har kommet langt i klimaarbeidet har øremerket midler til klima og miljøtiltak. Her kan innbyggere, næringsliv eller kommunen selv søke om tilskudd til tiltak som gir gode klima- og miljøløsninger. Frogn MDG ønsker å etablere noe tilsvarende i Frogn.

10. juni, 2018

Hensikten med et slikt fond, eller øremerkede midler, er å fremskynde arbeidet med å reduserte klimautslipp og omstille kommunen til et lavutslippssamfunn. I Bærum kan man f.eks. søke om penger til fjerning av oljetanker eller etablering av ladepunkt til elbil i boligsameier. I Fredrikstad finnes en tilsvarende ordning. Frogn MDG har flere ganger de siste par årene prøvd å få med seg kommunestyret på å opprette en slik type fond – uten å lykkes å få med seg flertallet.

Nå prøver vi igjen.

Gjennom å foreslå å sette av fire millioner av overskuddet på 19 millioner fra 2017 til klima og miljøtiltak ønsker vi fremskynde arbeidet mot en klimavennlig kommune til det beste for både innbyggere, næringsliv og kommunen selv.