Næringsstrategi uten retning

Det etterlyses innspill til Frogn kommunes næringsplan. Det er bra, fordi det har vært merkelig stille om arbeidet siden startskuddet i mai 2016.

12. april, 2018

Planen er kort og enkel å lese og inneholder gode momenter. De prioriterte områdene «Eksisterende næringsliv», «Nye arbeidsplasser» og «Turisme, kultur og besøksrettet næring» favner derimot så bredt at det blir vanskelig å se hva man egentlig vil. Det er vanskelig å se prioriteringen når «alt» skal dekkes.

Planen lister opp hva vi «kan» gjøre, men burde ha definert hva vi «skal» gjøre. Hvilken type næring vil vi f.eks. prioritere i gamle Drøbak? Gir planen retning i diskusjonen om sommerstengte gater? Hvilken type næringer trenger nærhet til Universitetsmiljøet på Ås? Hva skal vi gjøre for at de skal etablere seg akkurat her? Planen nevner at man kan følge opp «Samarbeidsplattform for næringsutvikling i Follo». Den beste oppfølgingen ville ha vært å ha med momenter fra plattformen inn i egen strategi.

For Frogn MDG er det primært, men ikke utelukkende, tre områder vi mener strategien må være tydeligere på; Bærekraftig turisme og kultur som næring, Frogns rolle i utviklingen rundt NMBU, og riktig arealbruk.

Ingen er uenig i at turisme er viktig for Drøbak. Men hvilken type turisme skal vi satse på? Hva konkret ligger i strategien «grønt reiseliv»? Planen sier at vi kan fremme løsninger bygget på elementer fra «merket for bærekraftig reisemål». Vi mener vi skal si at vi skal jobbe for å oppnå status som bærekraftig destinasjon. Videre «konkurrerer» i dag frivillige organisasjoner med profesjonelle aktører om kulturstøtte. Næringsplanen må sikre satsing på kultur uten at det går ut over støtten til frivillige.

Areal er en av våre knappeste ressurser. Næringsplanen må derfor gi en tydelig definisjon på hva «Riktig næring på riktig sted» er. Vi mener f.eks. at det ved Dyrløkke burde reguleres arealer til klyngeutvikling og gründerhotell for bedrifter som trenger nærhet til NMBU. Det må også fremgå hvorvidt man vil at den nye områdeplanen fra Dyrløkke til Seiersten tilrettelegger for kunnskapsbedrifter og detaljhandel. Dette er en type næring som passer godt sammen med attraktive grønne boområder.

MDG mener Frogn trenger tydeligere visjoner for næringslivet enn planen nå legger opp til. Den må prioritere og gi tydelig retning. Det må være et mål at strategien skal gi veiledning i fremtidige diskusjoner og beslutninger. Det gjør den dessverre ikke nå.

Nå trenger vi høre din mening – fristen er 18 april!

Leserinnlegg av Linda Byström og Henrik Mathiesen