Nyheter

Miljøpartiet De Grønne

MDGs alternative budsjett og verbalforslag

I dag var siste formannskapsmøte før endelig behandling av handlingsplan og budsjett. MDG fremmet eget alternativt budsjett og flere verbalforslag.

...
Miljøpartiet De Grønne

MDGs innspill til Seierstenmarka

I møte den 14 november presenterte rådmannen et forslag om forvaltning av Seierstenmarka. Du kan lese Rådmannens presentasjon på

Vil ha sykkelpleiestasjon på Sjøtorget

Mandag skal formannskapet og kommunestyret behandle rehabilitering av parkeringsplassen på Sjøtorget. Da må vi huske på god tilrettelegging også for syklister.

Miljøpartiet De Grønne

Bruk stemmeretten!

Den 12 juni får du lov å si din mening ved å stemme om fremtiden for Frogn kommune. Folkevalgte fra alle partier trenger å høre hva DU mener.

...
Miljøpartiet De Grønne

Åpent møte om kommunesammenslåing

Velkommen til åpent møte! Et møte uten politisk agenda hvor du kan komme for å diskutere eller stille spørsmål.

ORDET ER FRITT!

...
Miljøpartiet De Grønne

Hva med verdidemokratiet?

I diskusjonen om kommunereform har en eventuell storkommunes påvirkning på lokaldemokratiet vært et viktig tema. Et pekepinn på hvordan representasjon sikres kan...

Valget er ditt, men dette mener MDG

Det nærmer seg dagen da vi må bestemme om vi skal bli en del av en storkommune eller ikke. Er det fremforhandle alternativet med fire andre Follo-kommuner bra nok? M...

Miljøpartiet De Grønne

Grunne utenfør Håøya fjernet uten tillatelse

Fredag 6. mai skriver Fylkesmannen i Oslo og Akershus at Kystverket i forbindelse med arbeidet med «Innseiling Oslo» har fjernet en grunne utenfor Håø...

Miljøpartiet De Grønne

Kommunereformen – Åpent medlemsmøte

Kommunestyret er i forhandlinger med nabokommunene om ulike sammenslåingsalternativer. Hva mener du?

...
Miljøpartiet De Grønne

Vil forhindre at Kolstad blir en miljøbombe

I morgen avgjøres veitrassé over Kolstad. I en vanskelig sak har vi konkludert med alternativ A, hvor vi ønsker tilføyet flere punkt for å få en best mulig trass...