Nyheter

Miljøpartiet De Grønne

Innlegg og fellesforslag om skolestruktur i Frogn

Innlegg og vedtatt fellesforslag om skolestruktur i Frogn  til kommunestyremøtet den 15. juni 2021, fra henholdsvis Formannskapets behandling den 9. juni 2021 og Hov...

Søppeldeponi

Deponier av avfall i Frogn kommune?

Kjenner du til gamle deponier av avfall i Frogn kommune? MDG er opptatt av å få kartlagt lokaliteter der det er eller kan være avfall som bør fjernes og håndteres...

Miljøpartiet De Grønne

MDGs forslag til Kommunestyret 3. mai 2021

KS-40/21Barn og unges interesser i planleggingen -valg av representant

...
Miljøpartiet De Grønne

MDGs forslag til Hovedutvalget for miljø-, plan-og byggesaker 26. april 2021

HMPB-27/21 Søknad om endring av detaljregulering for Skogveien 31 -35 -plan-ID 071-1700, og HMPB-34/21 Dispensasjon i 100-meters beltet og maks tillatt BRA for fritid...

Scott Randall

Korte refleksjoner etter Landsmøtet fra delegat nr 183

Mange stusser over enkelte vedtak som ble fattet nå på MDGs landsmøte. Som landsmøtedelegat for Viken fra Frogn er jeg også en av de, men jeg har kommet til å fo...

Miljøpartiet De Grønne

MDGs forslag i Formannskapet 17. mars 2021

Under følger to forslag som fremmes av MDG i Formannskapsmøtet den 17. mars, i sakene Evaluering av sommer 2020 og forslag til tiltak 2021, og Vikens handlingsprogra...

Miljøpartiet De Grønne

Fellesforslag til Hovedutvalget for oppvekst og kultur 20-23 16. mars 2021

HOK-8/21 Handlingsprogrammet 2022-2025 Prosessen

...
Miljøpartiet De Grønne

MDGs forslag i HMPB 15. mars 2021

Under følger forslaget som fremmes av MDG i HMPB den 15. mars, i saken Klage på dispensasjon – gnr 51 bnr 496 – Solbukta – Glenneveien 274 – ...

Miljøpartiet De Grønne

Spørsmål fra MDG i HMPB vedrørende oppgradering av veilys

Spørsmål fra MDG i HMPB 15.03.21 vedrørende oppgradering av veilys i private veier.

...
Strand Elleskjær

Forvirret om bygging i strandsonen i Drøbak? Dette mener MDG

Strandsonen skal bevares som natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle. Det er et nasjonalt mål og ønsket av både MDG, befolkningen, Regjeringen og opposisjon...