Veien mot bærekraft i Frogn kommune

Det politiske flertallets forslag til Frogn kommunes handlingsplan for perioden 2022-2025 ligger nå ute på høring frem til kommunestyremøtet mandag 13. desember.

8. desember, 2021

Flertallsforslaget viser at vi skal ta kraftige og langsiktige grep for å løse en vanskelig økonomisk situasjon med uforholdsmessig høy gjeld, få oppsparte midler og utfordringer med å levere gode og kostnadseffektive tjenester tilpasset en raskt aldrende befolkning. Forslaget viser også at vi tar grep for å styre mot å nå målsetningene om å halvere dagens klimautslipp de neste åtte årene.

Budsjettforslaget skjermer viktige tjenester for sårbare grupper. Vi kutter ikke i utbudet av fysioterapeuter og skjermer aktivitets- og omsorgstilbudet for de som trenger det mest.

Budsjettforslaget viderefører arbeidet med bygging av omsorgsboliger for flere eldre og legger til rette for å vurdere hvordan vi kan tilpasse skolebyggene til en hverdag med mange færre elever enn det vi har i dag.

Frogn kommune har store utfordringer knyttet til å halvere klimagassutslippene fram mot 2030. Årets budsjett setter av midler og gir klare styringssignaler om bedre organisering, mer effektivisering og styrking av arbeidet med klimautslipp og klimatilpasning i Frogn kommune som helhet. Dette vil ventelig føre til større oppmerksomhet mot bevaring av naturområdene våre for fremtiden. Og det vil føre til mer fokus på hvordan vi kan få folk ut av bilene, inn i bussene og opp på beina, syklene og sparkesyklene.

Frogn kommune har i mange år vært styrt mot et mål om stadig flere innbyggere spredt ut over stadig større områder av kommunen. Flertallet mener at en slik befolkningsvekst vil føre med seg store drifts- og investeringskostnader. Vi mener det er lite konstruktivt med en teoretisk debatt om hvor mye mere penger som kommer inn i kommunekasse når alle regningene rundt en kraftig befolkningsvekst er tatt i betraktning. Sannheten er at Frogn ikke kan investere mer nå. Vi har en av de høyeste gjeldsgradene blant alle landets kommuner. Vi kan ikke late som om vi kan vokse oss ut av gjeldsproblem som truer med å velte tjenestetilbudet for alle innbyggerne i Frogn de neste årene.

For oss i MDG er det viktig å påpeke at Frogn kommune ikke må bygge ned mer natur dersom vi tar på alvor at vi skal nå våre klimamål for fremtiden. De neste årene må Frogn kommune ha fokus på å redusere gjeldsbyrden for å øke styringsevnen. Det betyr strukturendringer, kostnadskutt og innføring av eiendomsskatt. Vi anser det som uansvarlig av mindretallet å komme med en rekke populære kostnadsdrivende forslag uten å å forholde seg til gjeldsbyrden og hvordan vi skal sikre oss et økonomisk handlingsrom i tiden fremover.