I media – Høyre vil ikke snakke om de økonomiske utfordringene i Frogn kommune

MDGs Henrik Mathiesen diskuterer eiendomsskatt og den økonomiske situasjonen til Frogn kommune i det første av to leserbrev i AMTA.

4. juli, 2022

Les innlegget i AMTA her:
Høyre vil ikke snakke om de økonomiske utfordringene i Frogn kommune

Eiendomsskatt innkreves dessverre i Frogn i år. Skatten skal utelukkende brukes til å betale ned kommunens gjeld. Den er viktig for å gjøre Frogn i stand til å møte de mange nye barnefamiliene som vi alle håper skal komme til Drøbak og Nordre Frogn de neste årene.

Frogn kommune ligger nå på gjeldstoppen blant norske kommuner. Ettersom renter og avdrag må finansieres over det samme budsjettet som vi skal bruke på lønn til lærere, aktivitetstilbud og omsorgspersonell, er det avgjørende at Frogn kommune kutter gjelden fort.

Det er Bølgen og moderniseringen av Seiersten idrettsarena som er årsaken til kommunens gjeldsproblem. Anlegget har så langt kostet mer enn 750 millioner kroner og utgjør nå mer enn halvparten av kommunens samlede gjeldsportefølje. Bølgen har dessuten kostet Frogn kommune mer enn 15 millioner kroner i uforutsette driftsutgifter hvert år siden åpningen som følge av en rekke uforutsette og uhåndterlige årsaker.

De siste årene har det vært tøffe tak i kommunestyret for å tilpasse tjenestetilbudet til skole, helse og omsorg i lys av en raskt aldrende befolkning. Et flertall valgte dessverre til slutt å si nei til nærmere utredninger av hvordan skolebygg og undervisningstilbud best kan tilpasses en fremtid med færre elever og færre statlige overføringer til skolen. Vi står dermed i en situasjon der vi må bruke veldig mye mer penger på skole per elev enn alle andre kommuner for å øke kvaliteten i undervisningen og trivselen og tryggheten på skolen.

Det er i lys av disse utfordringene er det nå er nødvendig å innføre eiendomsskatt. Men Frogn Høyre vil verken ha en slik skatt eller å tilpasse tjenestetilbudet. De mener å vite at statlige skatteinntekter kan løse problemet. Men da ser Høyre bort fra at denne statlige inntekten fort blir jevnet ut. De ser også bort fra at skatteinntekter fra nye innbyggere blir spist opp av behovet for ny infrastruktur og nye tjenester. Og de se bort fra at kommunen, som alle andre, får mye høyere finanskostnader og generelle driftskostnader i årene fremover.

MDG mener at vi dessverre ikke har noe annet valg enn å innføre eiendomsskatt i Frogn. Høy gjeld og høye driftsutgifter går allerede ut over tjenestetilbudet og ordinær drift av Frogn kommune. Skal barnefamiliene ønske å komme til de mange nye boligområdene som kommunen nå har lagt til rette for, må vi ha en økonomi som gjør oss i stand til å møte dem alle. Vi må vedlikeholde skoler og barnehager. Vi må investere i trygge skoleveier og mye, mye mer.