Linda Byström

1.kandidat, Prosjektleder

Linda er født og oppvokst i Sverige og utdannet sivilingeniør innen informasjonsteknologi. Samfunns- og teknologiutvikling må skje på en måte naturen tåler, både på kort og lang sikt. Linda mener Miljøpartiet De Grønne er det eneste partiet som setter tydelige nok rammer til å kunne utløse den kreativitet vi treger for å løse dagens utfordringer. Hun er spesielt opptatt av arealplanlegging, transport og infrastruktur. Lokalt ser hun bevaring av grønne områder og kulturverdier som spesielt viktig. Bor i Drøbak med mann, to barn og en katt.