Deponier av avfall i Frogn kommune?

Kjenner du til gamle deponier av avfall i Frogn kommune? MDG er opptatt av å få kartlagt lokaliteter der det er eller kan være avfall som bør fjernes og håndteres på forsvarlig måte. Mange kommuner har gamle fyllinger og renseanlegg som dagens ansatte i kommunen har liten kunnskap om. Du kan registrere dette selv eller kontakte oss slik at vi kan få lagt inn opplysningene slik at kommuen kan ta tak i dem.

 

https://www.frogn.kommune.no/aktuelt/meld-en-feil–ny-innbyggerportal/

 

9. juni, 2021