Bruk stemmeretten!

Den 12 juni får du lov å si din mening ved å stemme om fremtiden for Frogn kommune. Folkevalgte fra alle partier trenger å høre hva DU mener.

5. juni, 2016

Kort informasjon om folkeavstemmingen

Folkeavstemmingen er søndag 12. juni 2016.
Valglokalene holder åpent fra kl. 13.00 til kl. 21.00.

Du kan forhåndstemme på rådhus et i Frogn følgende dager:

  • Mandag 6. juni (10.00-15.30)
  • Tirsdag 7. juni (10.00-15.30)
  • Onsdag 8. juni (10.00-20.00)

Mandag 6. juni vil det være mulig å forhåndstemme på Grande sykehjem, Ullerud sykehjem og Ullerud bofellesskap.

Du kan ikke stemme den 12. juni hvis du har forhåndstemt tidligere i uken.

Dersom du har problemer med å komme deg til et valglokale, kan du søke om å få stemme hjemme. Ta kontakt med Frogn kommune på epostpostmottak@frogn.kommune.no eller på telefon 64 90 60 00 senest mandag 6. juni.

Husk legitimasjon med bilde når du skal stemme! Det sendes ikke ut valgkort!

Mer informasjon finner du på kommunens hjemmeside.