Utbedring med gummigranulat?

Nå på torsdag, midt i fellesferien kalles politikerne inn til ekstraordinært hastemøte for å ta stilling til om vi fortsatt skal bruke miljøskadelig gummigranulat når Seiersten stadion skal utbedres. Ordfører velger å behandle en slik sak når flere politikere, f.eks. MDG, fortsatt er på ferie og ikke kan stille i møte.

30. juli, 2019

I desember 2017 fikk MDG gjennomslag for at kommunen skal lage regelverk og tilsynsordning for gummigranulat, slik at flere tonn årlig ikke forsvinner ut i naturen. Ordfører har fortsatt ikke presentert noe slikt regelverk.

I januar 2018, i forbindelse med spillemiddelssøknader, foreslo MDG at Frogn skulle søke om midler til å få utarbeidet en forvaltningsordning for gummigranulat. Denne skulle f.eks. inneholde retningslinjer for forvaltning, gi oss et regnskap for forbruk, gjenvinning og påfylling av granulat, og fastsette en tilsynsordning. MDG trakk så saken fordi ordfører lovte en sak om håndtering av gummigranulat fra kunstgressbaner. 20 måneder senere er saken fortsatt ikke kommet på bordet.

I november 2018 foreslo MDG at det ved utbedringen av Seiersten kunstgressbane skulle brukes bærekraftig fyllmasse som kan resirkuleres, brytes ned naturlig, og som ikke inneholder mikroplast eller miljøgifter. MDG ønsket at Rådmannen skulle komme tilbake med egen sak som berørte hvordan dette skulle gjennomføres. Videre at saken skulle inkludere en prosess for utfasing av gummigranulat ved kunstgressbanene på Måna og Sogsti.

Høyre, Sp, FrP og Krf stemte da mot alle punkter, fordi de mente at spørsmålet fortsatt måtte utredes. I mellomtiden venter vi på tidligere bestillinger, og MDG har dokumentert tilfeller av forvaltningsmessig slurv der store mengder gummigranulat har forsvunnet ut i Raskebekken og Oppegårdstjernet, og hvor store mengder granulat flyter utenfor Seierstenstadion.

For MDG er det prinsipielt viktig at vi velger den løsning som belaster miljøet og vår egen helse minst, også om det medfører økte kostnader.

Hvilke kostnader det er snakk om ser fortsatt ikke ut å være kjent, men er et hyppig argument for hvorfor gummigranulat fortsatt er den beste løsningen for Frogn kommune. Nabokommunene Nesodden og Ås går foran med alternativer. MDG mener vi lenge har hatt nok kunnskap om utfordringene ved bruk av gummigranulat til å kunne si at dette er veien å gå.

Vi trenger gode utredninger for å ta informerte beslutninger, men de må gjennomføres tids nok til å ha en reell effekt! Frogn trenger en ordfører som tar ansvar på vegne av naturmiljøet i Frogn og sikrer at vedtak knyttet til miljø blir fulgt opp.

MDG er spent på utfallet av saken i torsdagens behandling.

Rådmannens innstilling finner du her.