Bygge ned eller bygge opp? (Leserinnlegg april 2015)

Amta heier på bro, og en majoritet av Frognpolitikerne gir dispensasjon til stål og betong fremfor å vise respekt for viktige naturområder. Samtidig lages planer for raskest mulig nedbygging av det svært viktige naturområdet Kolstad. En rask og storskala utbygging her mener Miljøpartiet de Grønne er i strid med målsetninger i Frogn kommune og Akershus fylke om ”konsentrert tettstedsutvikling”, ”tilrettelegging for kollektivtransport” og ”bevaring av grønne områder”. Dette er viktige begreper vi med glede tar på største alvor.

Vi mener vi i disse omstillingstider må bygge Drøbak opp, og omstille vår ”lille, vakre, rare” til noe som hører fremtiden til. Ikke bygge ned uerstattelige naturområder som i stillhet og helt gratis gjør denne byen til et sted hvor folk velger å bo.

Ja, vi har underskudd på arbeidsplasser og trenger flere. Men vi kan ikke løse problemet med for få arbeidsplasser gjennom å bygge ned naturskattene våre. Ja, vi trenger flere boliger, men vi må bygge dem der det allerede finnes skoler, veier og annen infrastruktur. Vi må sikre at vi kan transportere oss raskere og mer komfortabelt til fots og på sykkel, ikke prioritere å komme enda raskere frem i bil. Uansett hva vi gjør må vi sikre at vi fortsatt har nære steder å gå tur med barna våre og gi dem, og oss, muligheten for pusterom i en travel hverdag.

Frogn er en skatt; vi har sjøen, vi har jordene og vi har skogen. Vi har en levende kulturskatt i gamle Drøbak, 45 minutters busstur til Oslo og 30 minutters sykkelavstand til et av landets beste universiteter og vakreste parker. Snart går det sykkelvei hele veien, og el-sykkelen er minst like flink til å lette ferdsel i kupert terreng som en bulldoser – uten å rasere. Vi har en høyt utdannet befolkning, gode kommunale tjenestetilbud, gode skoler og fine naturområder. Det er en enkel, men dårlig løsning å bygge ned sistnevnte for å skape arbeidsplasser, boliger og raskere biltransport. For De Grønne er det løsninger fra en tid vi nå må bevege oss bort fra.

Når Miljøpartiet de grønne snakker om omstilling, så handler det om å bygge opp noe nytt uten å rasere det viktigste vi har. Jordens ressurser må bevares som de uerstattelige verdier de er, og det å bygge ned «litt her og litt der», er allerede mer enn vi kan tåle. Også vårt eget lille lokalsamfunn har et ansvar for å endre retning – og da må vi tenke nytt! Vi må klare å skape arbeidsplasser basert på kunnskap og vilje til å bygge opp nye næringer med gode fremtidsutsikter. Miljøpartiet de grønne i Frogn vil blant annet gi støtte til alle som har gode idéer til grønn omstilling og til grønne gründere som vil forme fremtiden. Med Norges miljø og biovitenskapelige universitet og noen av Norges viktigst forskningsinstitusjoner som nærmeste nabo, ligger løsningene bokstavelig talt ved våre føtter. Det er på tide å så jorden – ikke bygge den ned!