Debattinnlegg på Frogn VGS

Som førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne, ser jeg på det som min viktigste oppgave å sikre dere og deres barns fremtid. En av våre tre grunnprinsipper er ”solidaritet med fremtidige generasjoner”. De andre er solidaritet med andre mennesker, og solidaritet med dyr og natur.

Og utgangspunktet er at vi bare har en klode.

2. september, 2015

 

Det er ikke noe tvil; valgene vil tar i dag vil ha innvirkning på deres fremtid – og vi trenger å gjøre mye for å sikre at deres fremtid blir like god som vår nåtid. Eller helst enda bedre.

Men hva er en god fremtid?

Årsaken til Miljøpartiet De Grønnes fremgang er kanskje at flere og flere stiller seg akkurat det spørsmålet:

«Hva er formålet med livet?» – og som ikke liker svaret «Jevnt voksende forbruk».

Vi er et parti som mener at livskvalitet må prioriteres foran økonomisk vekst. Og at økonomien må underordnes sunne økologiske prinsipper.

Forbruk og materiell vekst skaper ikke lykke. Dere vet det – denne generasjonen har flere ting enn noen generasjon før dere – men psykisk helse er en stadig økende, og urovekkende, problem.

Vi tror at målet for oss lokalpolitikere er å sikre et inkluderende samfunn, hvor alle føler at de betyr noe for andre, og kan bidra – uansett hva de er gode eller dårlige på, uansett seksuell legning, uansett om man liker å jobbe med hode eller hender og uansett om man har god eller dårlig råd.

Konkret ønsker vi

  • Sikre at dere har tilgang på en helsetjeneste som kan tilby god hjelp også ved psykiske problemer – eller som bare kan være der når man trenger å snakke med en voksen. Det må være et lavterskeltilbud!
  • At denne kommunen lar en klima og energiplan være en RAMME for all annen politikk. Hvis forslagene våre ikke bidrar til denne planen er det nødvendig å tenke nytt.
  • Vi ikke bare satser på, men PRIORITERER sykkelveier og kollektivtransport foran mer bilbruk.
  • Vennende deres bor ikke bare i Drøbak og Oslo. Vi må ha gode forbindelser til Nesodden, Ås, Ski og Vestby
  • Vi ønsker utvide ordningen med badebyvakter til å omfatte hele kommuen, slik at unge får mulighet til sommerjobb og til å bidra i lokalsamfunnet
  • Støtte initiativ til deling og gjenbruk. Vi trenger ikke eier for å bruke.