Formannskapet 30. november

Budsjett og handlingsplan for 2016 var tema i dagens Formanskapsmøte.

30. november, 2015

Miljøpartiet De Grønne ga uttrykk for at rådmannens budsjett er godt, men at det foreligger flere interessante justeringsforslag fra de andre partiene. Forslaget fra Høyre og Arbeiderpartiet ble lagt frem for første gang i dagens møte. Vi likte særlg godt forslagene om bedre sykkelparkering fra Venstre og styrket/rullert miljøhandlingsplan fra Venstre og Høyre/Arbeiderpartiet.

Vi har lagt frem flere forslag om tillegg til handlingsplanen som vi mener ikke vil kreve budsjettmessige justeringer. Disse er:
– Frogn som FairTrade-kommune
– Satsing på politisk dialog med Oslo kommune om bedre fremkommelighet for bussene fra Frogn
– Trafikktellinger for å måle effekten av tiltak for å redusere biltrafikken
– Bærekraftig (økologisk) mat i offentlige kantiner

Vi har også gitt uttrykk for at den private Kolstad-utbyggingen ikke må prioriteres fremfor kommunens egne planer for fremtidsrettet bolig- og næringsutvikling fra Seiersten til Dyrløkke.

Vi mener at forslag om justeringer i budsjettet må ta hensyn til at det foreligger omfattende krav om effektivisering av tjenesteproduksjonen. I klartekst betyr dette kutt i tilbud som leksehjelp i barneskolen. Dette mener vi er svært uheldig. Vi vil derfor jobbe tett med de partiene som har konkrete forslag for å omgå «effektiviseringskravene» innen barnehage/skole og helse/omsorg.