Høyre bør lytte til folks behov for kortere arbeidstid

Stress er blitt den nye folkesykdommen og stadig flere faller utenfor arbeidslivet. Likevel sier Høyre nei til kortere arbeidstid.

 

4. oktober, 2018

MDG vil inkludere flere i arbeidslivet og gi folk mindre stressa hverdager. Vi har nå foreslått på Stortinget at regjeringen bør utrede om vi i Norge bør redusere arbeidstiden fra dagens 37,5 timer til 30 timer. Dette ser vi for oss at skal skje over en tidsperiode på 10-20 år.

Forslaget om en utredning har fått Høyre til å gå i harnisk. Jeg er overrasket over at Høyre ikke er mer åpen for nye ideer og bedre løsninger. Særlig når vi ser at étt av fem årsverk i Norge går tapt fordi folk enten er syke eller arbeidsledige, og 1 av 10 unge hverken er i jobb eller studier.

Kortere arbeidstid og en mer overkommelig arbeidshverdag er nettopp en løsning for å få inkludert flere. Det er også årsaken til at LO i fjor har vedtatt at de ønsker arbeidstidsreduksjoner. Bedrifter som har testet dette, melder om at sykefraværet stuper og at de ansatte jobber mer effektivt. Å inkludere flere som i dag står utenfor, vil gi mindre utgifter til arbeidsledighetstrygd og sykepenger.

De siste årene har Høyre brukt 25 milliarder kroner på å redusere skatter til formuende og selskaper, som skulle gi flere arbeidsplasser. Fasiten er at det hadde null effekt, mens de rikeste sitter igjen med mest. Ved å prioritere annerledes, er det gode muligheter for å finansiere en arbeidstidsreform.

Spørreundersøkelser viser at flertallet i Norge nå ønsker kortere arbeidstid, til og med over høyere lønn. Kanskje Høyre bør med starte å lytte til folk?