Konstituering av kommunestyre mandag

I forkant av valg til posisjoner i utvalg leverer Miljøpartiet De Grønne inn felles lister, i ulike sammensetninger, med Venstre og SV.

Posisjonen har utarbeidet lister og felles politikk i diskusjoner hvor Miljøpartiet ikke har deltatt. Det er derfor uklart for oss hvordan de stiller seg i for oss viktige spørsmål som overordnede klima og energiplaner, bevaring av biologisk mangfold og viktige naturområder, prioriteringer innen transport eller satsing på grønt næringsliv.

11. oktober, 2015

På noen punkter er standpunktet kjent men på flere andre er det uklart. Av den grunn mener vi det er viktig å markere at det finnes en opposisjon som vi vet i større grad støtter våre kjernesaker. Vi velger derfor å støtte Erik Lundeby som ordførerkandidat og fremmer Henrik Mathiesen som varaordfører. Miljølisten Venstre-MDG-SV vil videre foreslå at deres representant skal bli leder i Kontrollutvalget. Dette ser vi på som svært viktig i en politisk situasjon hvor posisjonen har så sterk tilstedeværelse i kommunestyre og alle utvalg. Se også Venstres begrunnelse for hvorfor det er viktig at opposisjonen leder kontrollutvalget.

Vi har ellers notert at posisjonen leverer forslag som gir svært ujevnt kjønnsfordeling hva gjelder lederverv og nestlederverv i utvalgene, til tross for god kjønnsbalanse i det nye kommunestyret. Da vi bare har en plass å spille på i de ulike utvalgene, og det er krav at plass i formannskap påkreves for å få plass i både administrasjonsutvalg og for å kunne stille som varaordfører vil dessverre også vår liste gi skeiv kjønnsfordeling den ene eller de andre veien. Vi håper derfor at posisjonen balanserer sine lister før det endelige valget.

Vi gleder oss ellers til et kommunestyre med mange nye ansikter fra alle partier. Det håper vi betyr rom for nye tanker og idéer og god grønn politikk!

Informasjon om våre lister

Formannskap

Fast plass MDG – Henrik Mathiesen

1. vara SV – Sylvi Ofstad Samstag

2. vara MDG – Linda Byström

Ordfører og varaordfører

Ordfører Erik Lundeby, V
Varaordfører Henrik Mathiesen, MDG

Hovedutvalg – Miljø, plan og bygg

Fast plass MDG – Linda Byström

1. vara SV – Sylvi Ofstad Samstag
2. vara MDG – Henrik Mathiesen
3. vara SV – Kenneth Ødeskaug

Hovedutvalg – Oppvekst, omsorg og kultur

Fast plass SV – Sylvi Ofstad Samstag

1. vara MDG – Sander Ravndal
2. vara SV – Kjell Monsen
3. vara MDG – Linda Byström

 

 

Kontrollutvalg

Fast plass V –Helge G. Simonsen

1. vara SV – Per T. Svendsen
2. vara SV – Jorunn Holter
3. vara MDG – Irene Myrbostad

 

Leder av utvalget: Helge G. Simonsen
Subsidiært: Nestleder av utvalget: Helge G. Simonsen

Administrasjonsutvalg

Fast plass MDG – Henrik Mathiesen

1. vara V – Brit Østby Fredriksen
2. vara V – Erik Lundeby
3. vara MDG – Svend Olav Aagedal