Mange presseoppslag for Frogn MDG i 2016

Frogn MDG opplever at vi har vært relativt synlige i media i løpet av året. Vi har vært en tydelig stemme i arbeidet med kommunereformen, og har tatt til orde for bilfrie områder i sentrum. Vi har også fått mye omtale om vårt engasjement for bedre kollektivtrafikk i form av blant annet førerløse busser. Vi har videre skrevet flere innlegg mot bygging av bro og jobbet mye med sprengningene i Oslofjorden, noe som er blitt omtalt i flere artikler, også på lederplass. Les alle artikler her:

18. mars, 2017

1.    (9 desember 2015)
http://www.amta.no/kommune/frogn/nyheter/mdg-vil-ha-3d-kart-hvor-vanskelig-skal-det-vare-a-forsta/s/5-3-93434

2.   (15 desember 2015)
http://www.amta.no/nyheter/naringsliv/byggesak/han-er-i-ferd-med-a-kjore-over-statens-vegvesen/s/5-3-95271

3.   (16 desember 2016)
http://www.amta.no/frogn/politikk/klima-og-miljo/mdg-overkjort-i-klimasporsmal/s/5-3-95357

4.    3 februar 2106
http://www.amta.no/nyheter/politikk/human-etisk-forbund/er-fyrverkeri-kultur-som-bor-fa-arlig-stotte/s/5-3-104989

5.    10 februar 2016
http://www.amta.no/politikk/miljopartiet-de-gronne/frogn/her-er-den-nye-gagata-til-mdg/s/5-3-106348

6.   15 februar 2016
http://www.amta.no/nyheter/frogn/politikk/politikerne-sier-ikke-ja-til-asylmottak/s/5-3-107125

7.   18 februar 2016
http://www.amta.no/frogn/drobak/nyheter/niels-carlsens-ta-trokken-for-gagate-i-torggata/s/5-3-108328

8.   19 februar 2016
http://www.amta.no/tvilte-seg-fram-til-ja-for-belsjo/s/5-3-108481

9.   5 april 2016
http://www.amta.no/politikk/bolig/byggesak/mdg-og-sv-klager-inn-flertallets-beslutning-frykter-ulovlig-vedtak/s/5-3-119515

10.                  10 april 2016
http://www.amta.no/nyhet/trolldalen/frogn/vanskelig-veivalg-i-trolldalen-i-frogn/s/5-3-120244

11.29 april 2016
http://www.amta.no/kommunereform/politikk/nesodden/kritiserer-utkast-til-ny-kommune-den-mangler-en-begrunnelse/s/5-3-124834

12.                  2 mai 2016
http://www.amta.no/kommunereform/follo/politikk/formannskap-i-frogn-onsker-folkeavstemming-om-kommunereform/s/5-3-125521

13.                  09 mai 2016
http://www.amta.no/frogn/nyheter/politikk/mdgs-henrik-mathiesen-etter-speeddating-i-son-skal-det-na-inngas-hasteekteskap/s/5-3-126756

14.                  10 mai 2016
http://www.amta.no/debatt/miljovern/lederartikkel/vi-kan-ikke-leve-med-at-kystverket-opererer-som-tiltalt-og-etterforsker-i-egen-sak/o/5-3-126970
og
http://www.amta.no/nyheter/oslofjorden/frogn/kystverket-sprengte-grunne-i-frogn-ulovlig/s/5-3-126652

15.30 mai 2016
http://www.amta.no/nyheter/frogn/politikk/follo-kommunestyre-ville-fatt-seks-representanter-fra-frogn/s/5-3-133030

16.                  20 juni 2016
http://www.amta.no/nyheter/drobak/byggesak/de-er-lei-alle-bilene-men-na-kan-trafikken-oke/s/5-3-139215

17.                  13 juli 2016
http://www.amta.no/politikk/miljopartiet-de-gronne/frogn/fylkesmannen-ser-pa-vannverksveien/s/5-3-145057

18.                  02 november 2016
http://www.amta.no/nyhet/miljopartiet-de-gronne/politikk/thon-far-bruke-bussens-plass-i-anleggsperioden/s/5-3-168564

19.                  17 november 2016
http://www.amta.no/drobak-og-frogn/politikk/miljopartiet-de-gronne/onsker-seg-forerlose-busser-i-drobak-sentrum/s/5-3-170737

20.                 17 november 2016
http://www.amta.no/nyhet/politikk/miljopartiet-de-gronne/blandet-mottakelse-for-forerlose-busser/s/5-3-171115

21.                  22 november 2016
http://www.amta.no/nyhet/frogn/miljopartiet-de-gronne/na-inviterer-ruter-til-mote-om-de-forerlose-bussene/s/5-3-171952

(04 januar 2017)
http://www.amta.no/akershus-fylkesting/politikk/samferdsel/forerlose-busser-kan-vare-et-skritt-narmere-i-akershus/s/5-3-181209