Nye rutetider i Drøbak & Frogn

Ruter har offentliggjort nye bussruter til og fra Drøbak. Rutene skal kjøres fra 21. juni 2015. Her er store forbedringer, og vi er spesielt glade for at Seiersten nå blir kommunens kollektivknutepunkt. Det gir flere og bedre avganger for en større del av innbyggerne, og gjør også Drøbak sentrum mer tilgjengelig fra Ski og Ås. Dette er flott for regional kollektivtransport! Samtidig er det også ting vi ønsker skulle vært bedre og vil jobbe for å få det til!

Det er ikke alltid like enkelt å vite hvilken buss som går hvor når man skal til og fra Drøbak. Vi prøver å gi deg oversikten slik at det er et sted du kan gå for finne alt du trenger å vite om hvordan du skal komme deg rundt, til og fra, i kommunen vår (oversikten gjelder fra 21. juni, men husk sommerruter)!

Sanntid fra Drøbak Seiersten – Reiseplanlegger – Linjekart busser i FolloRutehefte fra 21.06.2015

Oversikt nye båt- og busstider etter sommerferien 2015

Båt til og fra Drøbak

 • Husk at det går båt fra Aker Brygge til Drøbak via Nesoddlandet 16.33 hverdager og 10.00 og 15.00 i helgene.
 • Husk også at det går båt fra Drøbak til Aker Brygge via Nesoddlandet kl. 18.10 hverdager og 12.40 og 16.40 i helgene.
 • Båten tar 1 time og 25 min.

1 Drøbak til Oslo

1.1. Rute 500 Ekspress fra Drøbak sentrum

Brygga – Grande– Seiersten – Ullerudsletta – Bjørvika (mellom broene) – Bussterminalen

 • Avganger fra Brygga hvert kvarter fra 05.45 til 08.15 på hverdager. Reisen tar 45 min.
 • Sommerrute hver halve time

1.2. Rute 507 fra Elle og 500 Ekspress fra Dyrløkke (45 minutter)

Elleflaten Barnehage – Sogsti – Ullerud – Dyrløkke

 • Avganger hvert 30 min fra 05.50 til 08.20 med reisetid på 10 min til Dyrløkke. Hele reisen til Bjørvika skal ta 50-65 min.
 • Avgang 05.50 og 08.20 har ventetid 0 eller 15 min på Dyrløkke. Øvrige avganger har ventetid 0 eller 7 min på Dyrløkke

1.3. Rute 500 Ekspress fra Seiersten

Seiersten – Skorkeberg – Dyrløkke – Heer – Oslo

 • Avganger om morgenen 8 ganger i timen med 7-8 minutters mellomrom fra 06.20 til 08.05 hverdager.  Reisen tar 45 min.
 • Det er spesielle tidligere avganger 05.50 og 06.50
 • Det er spesielle sene avganger 08.20, 08.35 og 08.50
 • Avganger om ettermiddagen hver halve time fra 13.05 til 18.05

1.4. Rute 500 fra Drøbak

Brygga– Torget – Seiersten – Skorkeberg – Heer – Horgen – Vinterbro – Fiskevollen – Bjørvika – Bussterminalen

 • Avganger fra Lehmannsbrygga hver halvtime fra 04.15 til 23.15 på hverdager. Reisen tar 65 min.
 • Natt til lørdag og søndag går bussen også 00.15, 01.15 og 02.15.
 • Lørdag går første buss 06.15 med timesavganger fram til 09.15. Deretter hvert 30 min. til 23.15.
 • Søndag går første buss 07.15 med timesavganger til 12.15. Deretter hvert 30 min til 2315.

Reisetider Rute 500

 • Brygga – Skorkeberg: 8 min.
 • Brygga – Dyrkløkke: 15 min.
 • Brygga – Heer: 20 min.
 • Brygga – Vinterbro: 35 min.

2. Oslo til Drøbak

2.1. Rute 500 ekspress til Seiersten via Heer og Skorkeberg

Bussterminalen (utenfor der trikken går) – Bjørvika (mellom broene) – Heer – Dyrløkke – Skorkeberg – Seiersten

 • Avganger om morgenen hvert 30 minutt fra 07.15 til 09.45. Reisen tar 45 min.
 • Avganger om ettermiddagen hvert kvarter fra 14.15 til 15.15
 • Deretter 8 ganger med ca. 7 minutters mellomrom fra 15.22 til 16.15
 • Deretter avganger hvert kvarter fra 16.15 til 17.45 (4 avganger)
 • Deretter avganger hver halve time fra 18.15 til 19.15 (3 avganger)

2.2. Rute 500 ekspress til Drøbak sentrum

Bussterminalen (utenfor der trikken går) – Bjørvika (mellom broene) – Ullerud – Seiersten – Grande – Brygga

 • Direkte avganger om ettermiddagen 15.10, 15.40, 16.10 og 17.10. Reisen tar 45 min.
 • Overgang til Brygga med lokalbuss 500 på Seiersten hvert 15. min fra 15.52 til 18.22

2.3. Rute 500 Ekspress til Dyrløkke og 507 til Elle

Dyrløkke – Ullerud – Sogsti – Elleflaten Barnehage

 • Avganger fra Dyrløkke hvert 30 min fra 15.25 til 17.55. Reisen tar mellom 50 og 65 min.
 • Første avgang fra Dyrløkke til Elle nås i teorien med 500E fra Oslo bussterminal med avgang terminalen 14.45, deretter 15.37 og 16.07. Deretter avgang terminalen 16.45 og 17.15.

2.4. Rute 500 til Drøbak

Bussterminalen (utenfor der trikken går) – Bjørvika (mellom broene) – Fiskevollen – Tusenfryd – Vinterbro – Horgen – Heer – Dyrløkke – Skorkeberg – Seiersten – Brygga (ikke Grande)

 • Vanlig rute begynner med avganger hver halvtime fra 05.30 til 15.00 på hverdager. Deretter avganger hvert 15. minutt til kl. 1730. Deretter halvtimes avganger fra kl. 18.00 til 00.30. Reisen tar 65 min.
 • Natt til lørdag og søndag går bussen også 01.30, 02.30 og 03.30.
 • Lørdag går første buss 06.15 med timesavganger fram til 09.15. Deretter avganger hver halvtime til 23.15.
 • Søndag går første buss 07.15 med timesavganger til 12.15. Deretter avganger hver halvtime til 23.15.

3. Seiersten til Ås – Ski – Langhus

3.1. Rute 510 til Ås (20 min) – Ski (30 min) – Langhus (45 min)

Seiersten – Dyrløkke – Klommestein – Ås – Ski – Langhus

 • Rute fra Drøbak til Ski går fra Seiersten 4 ganger i timer (41,56,11,26) fra 06.41 til 17.26.
 • Før dette avganger 05.56 og 06.26. Deretter avganger hvert 30 min fra 17.56 til 23.56.
 • Natt til lørdag og søndag går det buss 00.26, 01.26 og 02.26
 • Fra og til Drøbak Brygge til Seiersten går det buss hver halve time tidlig og hvert kvarter midt på dagen med reisetid 5 minutter og overgangstid på ca. 6-7 minutter.
 • Fra Elleflaten til Dyrløkke går det buss hvert 30 min fra 05.50 til 08.20 med reisetid på 10 min og ventetid 0-15 min.

 Ås – Ski – Langhus – Klommestein – Dyrløkke – Seiersten

 • Rute ankommer Dyrløkke 4 ganger i timen (00, 15, 30, 45) og Seiersten 2 min etterpå. Reisa fra Ski til Dyrløkke tar 30 min. Ås 20 min.
 • Det er halvtimes rute med ankomst Dyrløkke fra 0545 til 0645 om morgenen og fra 1748 til 2418 om kvelden.
 • Det er nattbuss med ankomst 01.15, 02.15, 03.15 natt til lørdag og søndag
 • Det går buss videre til Brygga fra Seiersten hvert kvarter med reisetid 5 minutter og overgangstid på ca. 6-7 minutter.
 • Det går buss videre til Elle fra Dyrløkke hvert 30 min fra 15.25 til 17.55 med reisetid på 10 min og 0-15 min ventetid.

4. Skolerute Frogn VGS – Ås – Ski

4.1. Skolerute 510

Måna – Dyrløkke – Ås – Ski

 • hvert kvarter om morgenen fra 7.00 til 9.15
 • hvert kvarter om ettermiddagen fra 13.30 til 16.30

5. Skolerute Klommestein – Sogsti – Drøbak – Dyrløkke (30 min)

 • Fra Klommestein (Ås-grensa) 07.20 og 10.00 på hverdager
 • Fra Dyrløkke 13.10 og 14.10 på hverdager

6. Rute 560 Drøbak – Dal – Blylaget – Nesoddtangen

Seiersten – Heer – Dal – Blylaget (Nesodden øst) – Nesoddtangen

 • Om morgenen avganger 07.15, 08.05. Om ettermiddagen avganger 14.5o, 15.25, 16.05.
 • Fra Dal går bussen 24 minutter senere.

Nesoddtangen – Dal – Blylaget – Seiersten (overgangsmulighet Drøbak sentrum)

 • Om morgenen avganger 06.28 og 07.18. Om ettermiddagen avganger 12.58, 13.58, 14.58
 • Fra Dal går bussen 34 minutter senere.

 

7. Rute 575 Drøbak – Fagerstrand – Nesoddtangen

Seiersten – Heer – Fagerstrand (Nesodden vest) – Nesoddtangen

 • Om morgenen avganger 0740 og 0840. Om ettermiddagen avganger 1420, 1505 og 1605.

Nesoddtangen – Fagerstrand– Seiersten (overgangsmulighet Drøbak sentrum)

 • Avganger om morgenen 06.28, 06.58. Om ettermiddagen avganger 12.58 og 13.58

 

8. Rute 570 Dal – Vinterbro

Vinterbro – Nesset – Dal – Nesodden Kirke – Nesoddtangen

 • Hverdager hver time fra 0700 til 2300.  Lørdag fra 09.00 og søndag fra 13.00. Reisen til Dal tar 12 min.
 • Bytte buss fra Drøbak eller Oslo.

Nesoddtangen – Nesodden Kirke –Dal –Nesset – Vinterbro

 • Hverdager hver time fra 0734 til 2234.  Lørdag fra 08.34 og søndag fra 12.34. Reisen fra Dal tar 12 min.
 • Bytte buss til Drøbak eller Oslo.

 

Hva mangler?

 • Venteskur, sykkelparkering under tak og sanntid på Seiersten
 • Et utvidet busstilbud fra Sogsti / Elle
 • Flere rushtidsavganger etter 0800 og før 1500 slik at småbarnforeldre med jobb i Oslo kan ta buss til og fra
 • Sanntidsinformasjonstavler på bussen og på holdeplassene
 • Elektrisk shuttlebuss for hjemmeværende og eldre på dagtid i områder med dårlig kollektivtransport som f.eks. Elle og Grande
 • Elektrisk shuttlebuss mellom skoler og idrettsanlegg/kulturskole etter skoletid (på sikt bør det jobbes for at alle slike tilbud er mest mulig sentralisert innen gangavstand fra hverandre)
 • Et kommunalt utvalg med folk fra Skolenes foreldreutvalg, Pensjonistforeningen, Sentrumsforeningen, Kommunestyrets planutvalg som møter ansvarlig planlegger i Ruter 4 ganger i året og hvor det referatføres hva Ruter jobber med og hva kommunens innbyggere ønsker seg.

Fortell oss hva DU mener om kollektivtransporten i Frogn!