Siste debatten – Tenk Nytt – Stem Grønt!

Alle her ser ut til å være enige i at miljøspørsmål er viktig og AMTAs egen undersøkelse viser at det er et av de viktigste temaene for innbyggerne i Frogn

12. september, 2015

Etter mange års ekspansiv utvikling lever noen av oss heldige et liv i materiell overflod. Men prisen vi betaler er et forandret klima, økt forurensning og utrydding av arter – så også her lokalt. Og til tross for høy materiell velstand er psykisk helse en stor utfordring i denne kommunen – ikke minst blant de unge. Det mener vi er tegn på at vi trenger en annen form for utvikling i fremtiden, vi må tenke nytt – og vi tror at det grønne omkring oss er en del av svaret.

Når Miljøpartiet De Grønne har plass i kommunestyret, ser vi det derfor som vårt største ansvar å stadig løfte spørsmålet om klima og miljø, i kommunestyresalen og utenfor kommunestyresalen – og tenke solidaritet med menneske og natur både lokalt og globalt.

Kommunens melding om klima og energi fra i fjor inneholder veldig mange bra tiltak og målsetninger.

Men meldingen poengterer også behovet for politisk vilje til gjennomføring!

Den viljen har vi!

Noen vil hevde at vi er et ensaksparti. Men vi ser ikke på klima og miljø som en sak vi skal tenke på ved siden av ”alt det andre”. Det er ikke ”EN sak”. Vi skal tenke klima og miljø i alle spørsmål, også eldreomsorg og skole, aktiviteter for ungdommer og psykisk helse. Det er akkurat det som er poenget med De Grønne!

Det grønne omkring oss gir utrulig mange verdier, men fordi de fleste av dem ikke er målbare i kroner og ører, og ikke heller koster noe, blir de ofte glemt – eller nedprioritert.

Vi skal være stemmen som sikrer at vi stadig husker på verdien av det grønne. Når noen foreslår utvikling på et hvilket som helst felt skal vi spørre oss: på hvilken måte og i hvor stor grad bidrar dette til felles mål om bærekraft og vår felles plan om et bedre klima og miljø? Er det innenfor en langsiktig, bærekraftig ramme?

På denne måten mener vi det blir mulig å diskutere hvilke løsninger som er de beste for både miljø og samfunn.

For det er summen av resultater lokalt som gir resultater nasjonalt – og globalt. Vi vil at ordene ”utvikling” og ”miljøvennlig” nå fylles med tydelig innehold, klare prioriteringer, mål og styring.

Vi vil sikre at vi går fra plan til handling, og at vi ikke må vente fire år til på å se resultater!