Skal vi bygge ned nordre del av Vannverksveien?

Fotocredit: Fra sakspapirer KS-sak 21/16

Mandag er flertallet i kommunestyret på vei til å vedta større utbygging av nordre del av Vannverksveien, enn det som ligger til grunn i opprinnelig plan. MDG mener ikke dette er forsvarlig!

11. mars, 2016

Intensjonen til den gjeldende planen er det ingen tvil om. Det skulle tillates å bygge en bolig per tomt, pluss hybel, på en måte som la «stor vekt på terrengtilpasning og landskapsestetiske forhold». Dette i seg selv har vist seg være en utydelig formulering.image006 (1)

Selve plandokumentet inneholdt også følgende formulering: «På den enkelte tomt tillates det oppført frittliggende eneboliger med en hybelleilighet.»

Det betyr at det, naturlig nok, har vært gjort tolkninger av planen som noen steder har resultert i flere boliger per tomt. På bakgrunn av dette har rådmann heldigvis ønsket å rydde opp i feilformuleringen.

Er det rettferdig å rette opp feil, gjennom å la alle gjøre samme feilen?

Til tross for at Rådmannens opprinnelige anbefaling var å rette opp ordlyden, har det politiske flertallet etter flere runder valgt å lande på en løsning hvor denne feilen rettes opp gjennom å gi alle tomteiere tillatelse til å bygge flere boliger. Det vil teoretisk gi samme bebygde areal totalt sett, men med potensial for nesten dobbelt så mange boliger og dermed også potensielt dobbel trafikkbelastning.

Resultatet er veldig enkelt fortalt at vi kan gå fra dette (hvor tomter uten svart bygning vil få en svart bygning per tomt. dvs. intensjonen i gjeldende plan):
Eksisterende

til dette (hvor rådmannen har illustrert mulig fortetting hvis man ikke endrer ordlyden i planen):

Potensiale

Det er selvsagt en «rettferdig» løsning for de som har investert i tomter i området i tro om at de kan få lov ti å bygge flere enheter. Men det gjør det fortsatt ikke riktig i forhold til intensjonen i selve planen, som har vært igjennom en lang demokratisk prosess før den ble vedtatt. Og det er helt klart ikke den mest rettferdige løsningen for alle andre som bor i, og i anslutning til selve reguleringsområdet. Da spesielt ikke de som bor i Solveien. En åpenbar grunn til at en større fortetting i utgangspunktet ikke var ønskelig var at eneste adkomst til området går via Solveien, som har gateparkering, er sterkt belastet med trafikk, og vinterstid i praksis er enveiskjørt flere steder.

I strid med lovverket?

Både MDG, Venstre og FRP mente saken var så kompleks at det eneste som hadde vært rettferdig og riktig i denne sammenhengen var en ny planprosess. Da flertallet ikke ønsket denne løsningen, går nå alle partier som sitter i miljø, plan og bygg, unntatt MDG, inn for å tillate flere boliger i området (hverken SP, SV eller KrF sitter i utvalget og vil ikke avgi stemme før mandagens kommunestyremøte).

Vi synes ikke dette er greit. Vi synes ikke man kan gjøre rett gjennom å tillate flere feil. Vi synes ikke det er riktig å i så stor grad endre en plan, uten at det gjennomføres en større utredning om konsekvenser, og høring hvor alle parter få si sin mening om det vedtak som skal fattes. Vi mener denne type behandling strider med §12-14 og §1-1 i plan og bygningloven.

MDG har ikke lyktes å få AMTA til å skrive om saken til tross for flere forespørsler.

Hjelp oss å spre informasjonen slik at de innbyggere som berøres av dette kan få lov til å si sin mening til politikerne før vedtak!

Mer informasjon?

Gjeldende planbeskrivelse finnes her.

Fremlegging av saken til kommunestyremøte mandag 14. mars finner du her, under sak 21/16. Selve saksfremlegget med oppsummering av saken fra rådmannen finnes her.

Plan- og bygningslovens §1-1, og §12-14.

image005 (1)