Velkommen til gruppemøte torsdag 28/1

Kommunestyregruppa i Frogn MDG ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen til årets første gruppemøte. Møtet holdes på Frogn Rådhus torsdag 28. januar kl. 18.

I møtet skal vi gå gjennom alle saker som skal opp til behandling i de styrer og utvalg Linda og Henrik sitter i:

  • Utvalget for plan, miljø og byggesak (møte 1. februar)
  • Formannskapet (møte 3. februar)
  • Kommunestyret (møte 8. februar).

Sakspapirene finner dere her:

https://www.frogn.kommune.no/enheter/personal-organisasjon-og-politikk/styre-rad-og-utvalg/.

I møtet skal vi blant annet diskutere:

  • administrasjonens innstilling til etableringer av mottak for asylsøkere og flyktninger
  • administrasjonens første fremstilling av forslag til ny kommunedelplan for nordre Frogn

Lyst til å bli med på å forme utviklingen i Frogn? Kom på møtet!

Alle nye og gamle medlemmer kan møte. For å få talerett må du ha betalt medlemskontingent for 2016.