Vil forhindre at Kolstad blir en miljøbombe

I morgen avgjøres veitrassé over Kolstad. I en vanskelig sak har vi konkludert med alternativ A, hvor vi ønsker tilføyet flere punkt for å få en best mulig trassé. Vi vil sammen med Venstre jobbe for at flertallet velger dette alternativet, slik at tverrveien og utbyggingen av Kolstad ikke blir mer ødeleggende enn det trenger å være.

17. april, 2016

Felles pressemelding Frogn MDG og Venstre

Frogn-partiene går sammen om et fellesforslag til veitrasé for Kolstad, og vil i Hovedutvalg for Miljø, Plan og Bygg (MPB) mandag 18. april fremme forslag om veialternativ A. Dette innebærer at det østre veialternativet velges som Nordre Tverrvei gjennom Trolldalen. Alternativet er i tråd med vedtatt trasé for Nordre Tverrvei i kommuneplanen.

-Dette vil uten tvil være det mest miljøvennlige forslaget, og vil bevare det fantastiske bekkemiljøet og den verdifulle gammelskogen eller trollskogen som jo Trolldalen henter sitt navn fra, sier Nicolay Corneliussen fra Frogn Venstre.

Vil legge vekt på miljøet

Det østre veialternativet går inn fra Åsveien omtrent 200 meter øst for Trolldalen og krysser Odalsbekken i en bru omtrent midt i Trolldalen og føres så langs vestre siden av Odelsbekken ned til Vestbyveien. Partiene vil i sitt forslag fremme klare miljøføringer for den videre planlegging av veien.

-Vi må unngå at Kolstad blir en miljøbombe. Det er ingen hemmelighet at våre partier har vært i mot Kolstadutbyggingen, og alle alternativer har sine ulemper. Men nå som den er vedtatt er det vår oppgave å bidra til at utbyggingen blir gjort på en så skånsom måte som mulig sier Linda Bystrøm fra Miljøpartiet de Grønne.

Rådmannens forslag til veitrasé følger det vestre alternativet (C) som går langs bekken, og som fullstendig vil rasere gammelskogen i Trolldalen og ødelegge bekkemiljøet. Forslaget er i direkte strid med kommuneplanens bestemmelser.

Fylkesmannen og NVE fraråder alternativ C

Både Fylkesmannen og NVE fraråder dette alternativet, og det har kommet mange negative høringsuttalelser fra de nærmeste naboene på Dyrløkkeåsen. De får veien svært tett på og må ha store støyskjermer for å dempe direkte og sjenerende støy i sine uteområder.

-Dette var en enkel sak å bli enige om. Vi håper partiene som er opptatt av utbygging også kan se verdien av den blir mest mulig miljøvennlig, og kan støtte forslaget, sier Corneliussen og Bystrøm.