Nyheter

Miljøpartiet De Grønne

Mange presseoppslag for Frogn MDG i 2016

Frogn MDG opplever at vi har vært relativt synlige i media i løpet av året. Vi har vært en tydelig stemme i arbeidet med kommunereformen, og har tatt til orde fo...

Miljøpartiet De Grønne

Årsmøte og nytt styre!

Frogn MDG avholdt sitt årsmøte på Dal skole tirsdag 28. februar. Før selve årsmøtet kom Grete Antona Nilsen fra Ås MDG for å snakke om borgerlønn. Det ble et ...

Miljøpartiet De Grønne

Kommunestyregruppas årsmelding 2016

Takk for følget i 2016 og alt det innebar av små og større hendelser! Her er en oppsummering av noe av det vi har jobbet med i kommunestyregruppa i 2016. Både hva...

Grønt nytt fra kommunestyret 13/2-2017

Et utvalg av forslag, stemmegiving og vurderinger fra Frogn MDG i kommunestyret 13/2-17. Sakspapirer og protokoll finnes

Områdeplan Gamle Drøbak – MDGs forslag

MDG legger vekt på at områdeplanen for Gamle Drøbak skal være en videreføring av gjeldende plan med formål om å gi mer detaljerte bestemmelser og større foruts...

Miljøpartiet De Grønne

Temadiskusjoner – Boligbygging og fremtidens lavutslippssamfunn

I hovedutvalg for miljø- plan og bygg mandag 17 oktober var det to viktige temadiskusjoner om boligbygging og fremtidens lavutslippssamfunn. Les om hva vi valgte å ...

Miljøpartiet De Grønne

MDGs alternative budsjett og verbalforslag

I dag var siste formannskapsmøte før endelig behandling av handlingsplan og budsjett. MDG fremmet eget alternativt budsjett og flere verbalforslag.

...
Miljøpartiet De Grønne

MDGs innspill til Seierstenmarka

I møte den 14 november presenterte rådmannen et forslag om forvaltning av Seierstenmarka. Du kan lese Rådmannens presentasjon på

Vil ha sykkelpleiestasjon på Sjøtorget

Mandag skal formannskapet og kommunestyret behandle rehabilitering av parkeringsplassen på Sjøtorget. Da må vi huske på god tilrettelegging også for syklister.

Miljøpartiet De Grønne

Bruk stemmeretten!

Den 12 juni får du lov å si din mening ved å stemme om fremtiden for Frogn kommune. Folkevalgte fra alle partier trenger å høre hva DU mener.

...